BĚH

27. 5. 2023 start závodu v 9:00

TERMÍN ZÁVODU: 
27. 5. 2023 - start závodu v 9:00 hod - louka maproti SAMOVÝČEPU PRO DOBRÉ LIDI
Limit: 3 hodiny. 
Vyzvedávání čísel od 8:00 hod.

KATEGORIE 
Muži celkově (1.-3. místo), Ženy celkově (1.-3. místo), 

TRASA 
Start a cíl v aréalu motokrosu ve Vranově u Brna, 15km/482m nastoupaných.  Po lesních cestách a pěšinkách. Na trati budou 2 občerstvovací stanice. Bude k dispozici voda, ionťák, drobné jídlo.
 POZOR nebudou jednorázové kelímky, závodníci si musí vzít svoje. Odhození odpadků kdekoliv na trati znamená diskvalifikaci.  Trasa bude značena šipkami s logem Galago, značícím sprejem a bílo červenou páskou (mlíko). 
STARTOVNÉ 

500 KČ PŘEDEM 600 KČ NA MÍSTĚ  obsahuje: účastnickou medaili, vratné startovní číslo, občerstvení před a během závodu (voda, iont, drobné jídlo) a po závodě (teplé jídlo a pivo/limo), značení trasy, úklid po závodě.

 PRAVIDLAPOVINNÁ VÝBAVA: 

bez následujícího vybavení se nelze zúčastnit: min. 250 ml vody, vlastní kelímek na pití na občerstvovačkách 
(nebo min 500 ml vody), min. 30 g jídla (gel, tyčinka..) 
Doporučená výbava:
 mobilní telefon, mapa závodu… 
– Každý startující se účastní závodu na vlastní nebezpečí a při prezentaci musí podepsat prohlášení závodníka 
– Pokud je startující neplnoletý musí při prezentaci jeho rodič nebo zákonný zástupce podepsat prohlášení závodníka 
– Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky opilosti, či užití omamných látek. 
– Závodník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 10 min. před startem závodu. 
– Závodník musí dodržet trasu závodu uvedenou v propozicích  
– Závodník musí mít po celou dobu závodu viditelně umístěné startovní číslo na přední části těla 

Závodník musí dorazit do cíle pouze s využitím vlastních sil. Cizí pomoc mimo občerstvovací stanice není přípustná. Trať musí každý absolvovat bez využití jakéhokoliv dopravního prostředku, či jiné činnosti, než je běh, či chůze. 
– Zaplacené startovné je možné pouze převést na jinou osobu do 22. 5. 2023 
– Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
  – Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit ze závodu osoby, které vykazují známky vysoké únavy a vyčerpání, známky požití alkoholu, či omamných látek. 
– Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit, či ukončit závod za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků, a to bez náhrady startovného. 


2) REGISTRACE 

Možnosti registrace: 
– Přes formulář do data uvedeného v propozicích k jednotlivým závodům. Registrace bude spuštěna od 15. 3.  – viz konkrétní propozice – v prostoru startu a cíle v den závodu 
– Závodník, který je registrován na webu musí uhradit startovné do 5 pracovních dnů od data registrace nejpozději však do 25. 5. 2023 
3) Ceny

 – Věcné ceny  – Vyhlášeny budou první 3 ženy a muži 
STARTOVNÉ SE NEVRACÍ
– Pořadatel si vyhrazuje právo využít a poskytnout třetí straně přihlašovací údaje, kontakty závodníků i fotografie pořízené ze závodu k reklamním a propagačním účelům.

VÝSLEDKY 2023